By | August 16, 2020

Ето няколко любопитни детайла относно дейността на правителството около свикването, провеждането и закриването на Велико народно събрание.

1. Ако се свика Велико народно събрание не се назначава служебно правителство.
Работи съществуващото правителство, пък било то и в оставка.

2. Ако при свикването на Велико народно събрание не се възложи то да избира правителство, такова не се избира, докато вървят заседанията на Великото народно събрание. Година, две, три – колкото трябва. Не се избира и служебно правителство.
Работи съществуващото правителство, пък било то и в оставка.

3. След разпускането на Велико народно събрание, не се назначава служебно правителство, до избирането на ново Народно събрание и избирането на ново правителство.
Работи съществуващото правителство, пък било то и в оставка.

Тези три любопитни детайла показват, че г-н Борисов ще кара джипката още дълго, след като сегашните прогимназисти кандидатстват за висше учебно заведение.

Има хора, които могат да си помислят, че предложението за нова конституция е свързано с това обстоятелство.

– –
От фейсбук-страницата на автора, който е юрист.

Проф. Пламен Киров: При Велико народно събрание правителството в оставка продължава да управлява

„ВНС започва работа със старото правителство, което може и да е в оставка. Няма никакъв проблем да работи и в оставка и да остане на власт, дори ВНС 5 г. да се занимава с проекта за Конституция…
Сегашното Народно събрание трябва да обсъди проекта за нова конституция и да вземе решение за избор на Велико народно събрание. След като се вземе това решение в тримесечен срок, президентът насрочва изборите за ВНС. През тези три месеца не може да се разпусне Народното събрание.
Това означава, че Бойко Борисов, дори и да подаде оставка, президентът не може да стартира процедура за ново правителство. И дори да я стартира, парламентът няма да избере правителство, а президентът няма да може да разпусне през тези три месеца Народното събрание и да назначи служебно правителство, защото има решение за провеждане на избори за ВНС, а не за обикновено НС. Не може едновременно да има и ВНС и обикновено Народно събрание. В момента, в който се избере ВНС, автоматично се прекратява мандата на НС. ВНС започва работа със старото правителство, което може и да е в оставка. Няма никакъв проблем да работи и в оставка.

ВНС трябва да приеме Конституцията и само в неотложни случаи може да изпълнява функции на обикновено Народно събрание. То може да реши да избира ново правителство, но при фрагментацията, която се очаква, сещате ли се кога ще се избере ново правителство?
ВНС има и още една особеност – то може да бъде лесно свикано и трудно разпуснато. ВНС може и 5 години да се занимава с проекта за Конституция и пет години това правителство да остане на власт.“

Проф. Пламен Киров, професор по конституционно право, пред в. „Труд“.

източник

………………………………………………….

Последвайте ни в Facebook