By | December 30, 2019

Язовир „Бебреш“ има вода за питейно-битово водоснабдяване за около 6 седмици, предупреди пред БНР кметът на Ботевград Иван Гавалюгов.

„Наличните водни количества от полезния обем на язовира са за около 6 седмици при сегашното съотношение на притока и отока на води от язовира. Всички се надяваме на благоприятни климатични условия, т.е., на снегове и дъждове в този период, но не може да разчитаме на това. Положението може да го наречем като потенциално кризисно, надявам се не като съдбата на Перник, но не можем да си позволим да подценяваме обстановката“, обясни Гавалюгов.

По думите му, другите водоизточници, с които разполага градът, не могат да задоволят напълно питейно-битовите нужди на населението и последствията „няма да са по-различни от тези в Перник“.

Гавалюгов посочва, че централата работи извън обхвата на своето разрешително, като тази година това се е случило в 14 дни и са източени над 1.2 млн. кубика вода от язовира нерегламентирано в разрез с издаденото разрешително от “Басейнова дирекция”. Той уточни, че “Напоителни системи” не могат да контролират работата на ВЕЦ “Бебреш”, защото крановете за спиране се намират на територията на самия ВЕЦ.

Иван Гавалюгов посочи още, че става дума за частен ВЕЦ, собственост на фирма, която пък е 100% собственост на „Агрохолд“ с управител Васил Златев. По думите на кмета този ВЕЦ е изграден, без да има възможност „Напоителни системи“ да контролират неговата работа:

„Те не могат принудително да спират водата към ВЕЦ-а. ВЕЦ-ът можел сам да си я спре, защото крановете се намирали на територията на самия ВЕЦ, т.е., те сами се регулират и отделно сами си отчитат водните количества и декларират пред „Напоителни системи“. Абсолютен абсурд!“.

източник

………………………………………………….

Последвайте ни в Facebook