By | November 26, 2019


Държавното дружество “Автомагистрали” ще укрепва 74 свлачища, срутища и пропадания от републиканската пътна мрежа по договор на стойност 474 655 613.56 лв. без ДДС, възложен му без търг от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). По-голямата част от средствата се планира да дойдат от тол-таксите, които ще се събират през 2020-2021 г.

АПИ съобщи, че е сключила договор с “Автомагистрали” ЕАД за проучвателно-проектантски и строително-възстановителни работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изключения, приложими за държавните възложители).

Преди година “Автомагистрали” получи без открита процедура строителството на 134 км от автомагистрала “Хемус” на стойност 1.35 млрд. лева, като мотивът беше да се избегне бавене на работата с процедури и евентуалното им обжалване.

Сега мотивите за възлагане на поръчката без търг са подобни. “Укрепването на свлачища, срутища и пропадания на пътното платно е стратегически приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и АПИ и възлагането по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП ще позволи навременното, бързо и качественото изпълнение на проектите, тъй като подготовката и провеждането на открита процедура, включително и евентуални обжалвания на решенията за откриване и класиране, създава предпоставки за забавяне на укрепителните дейности и задълбочаване на свлачищните и срутищните процеси”, се казва в съобщение на пътната агенция. От там добавят, че МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на “Автомагистрали” ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от регионалния министър, а същевременно АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към регионалния министър.

“Автомагистрали” ще изпълни проектантските и строителни дейности на 71 свлачища, срутища и пропадания на пътното платно, а на 3 обекта – само строителни работи. Сред проектите, по които ще се работи, са отсечки от пътищата: Соколовци – Смолян – Средногорци, Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна, Костенец – Радуил – Боровец – Самоков, Мизия – Оряхово и други.

През септември Министерският съвет отпусна до 31 млн. лв. по бюджета на регионалното министерство за 2019 г. за укрепване на обектите от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години. Останалите необходими средства ще бъдат осигурени от приходите от тол-такси в периода от 2020-2021 г. за финансиране на цялостното изпълнение на проектите.

източник………………………………………………….

Последвайте ни в Facebook